ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
HELLENIC PUBLIC REAL ESTATE CORPORATION